Data Recovery Conference, Quito, Ecuador

infoLAB, 30.9.2017. – data recovery conference, kak smo već i najavili na našim stranicama, kolege iz naše infoLAB iRecovery grupe su pokrenule seriju Data recovery konferencija po zamljama Latinske i Centralne Amerike. Postojećim i budućim partnerima prezentiramo naše najnovije tehnologije spašavanja podataka, računalne forenzike i poslovnog modela primjerenog korisniku. Kroz formu radionica i kompletnog transfera zananja i podrške približavamo svijet spašavanja podataka, tehničkim partnerima i otvaramo mogućnosti spašavanja istih kad se već sve čini izgubljenim.
Već prva konferencija održana u glavnom gradu Ecuadora, Quito-u, sa oko 200 učesnika pokazala je veliki interes za naše tehnologije i pristup ovoj tematici.


Naši predavači:
– Juan Ricardo Palacio, iRecovery America CEO
– Andrea Baggio, infoLAB iRecovery CEO

Svi interni tehnički video materijali za svih 6 konferencija, sa konkretnim snimkama spašavanja podataka sa hard diskova, SSD diskova, RAID polja, telefona, USB stickova, memorijskih kartica snimljeni su u našem Zagrebačkom laboratoriju.