Mikrolemljenje: iščitavanje čipova telefona, flash i SSD diskova

InfoLAB, 2.1.2015. – Za spašavanje podataka gdje je danas mikroelektronika nametnula raster komponenti od 0,5mm, izuzetno je bitno imati vrhunsku opremu, iskustvo i stručnost u svim operacijama lemljenja i mikrolemljenja. Nezamisliv je danas povrat podataka sa smartphone-a, USB stickova, SSD dsikova, hard diskova, bez tehnologija koje omogućavaju sigurno skidanje i ponovno montiranje chipova i sa 400 pinova.
I da, treba ručno pristupiti najsitnijim komponentama koje su spajali najsuvremeniji CNC roboti, a to nije jednostavno.
Prvenstveno je bitno iskustvo, kako samom operacijom ne bi dodatno oštetili chip u kojem se nalaze podaci, ili je presudan za iščitavanje ostatka medija.
Chip-ovi su izuzetno osjetljivi, i jedan krivi korak Vas trajno udaljava od Vaših podataka. Skidanje chipova (chipoff) nije amaterski zahvat i ovdje nema mjesta eksperimentiranju.

mirkolemljenje, lemne stanice, v
mikrolemilice i lemne stanice

Zavirili smo u našu opremu i tehnologije, te i sami ostali iznenadjeni onim što koristimo. Za mikrolemljenje “rework i reflow” koristimo 16 različitih lemilica i strojeva za zagrijavanja i predgrijavanja. I svaka ima svoju namjenu, sve su različite. Polovica ih je modificirana, i koriste se isključivo za specifičnu namjenu. Dio naše opreme pogledajte na slici:

mikrolemilice, mikrolemljenje
lemilice i lemne stanice za spašavanje podataka

A lemilice i strojevi za zagrijavanja su samo jedan dio priče. Da li znate da koristimo preko 20 (dvadeset) vrsta kemikalija u procesima odlemljavanja i lemljenja.

paste, ljepila, izolatori za mikrolemljenje
mikrolemljenje, kemikalije

– posebne paste za snižavanje ili povećavanje točke taljenja

– vodljiva i poluvodljiva ljepila

– izolator paste

– paste za skupljanje ili širenje medija

– lakohlapljiva privremena veziva

itd…itd…

Pogledajte…

specijalna lemljenja i mikrolemljenje u svrhu spašavanja podataka
Kemikalije za mikrolemljenje

…i sve to da bi naši inženjeri mogli obaviti uspješno spašavanje podataka sa svih medija današnjice.

ENGLISH

InfoLAB, 01/02/2015. – To recover the data where today microelectronics imposed raster components of 0.5mm, it is essential to have the best equipment, experience and expertise in all soldering operations and microsoldering. Today , it is impossible to recover data from smartphones, USB sticks, SSD disks, hard drives, without technology enabling safe removal and reinstallation of chips with more than 400 pins.
To remove or resolder manually the smallest components that are mounted by the most modern CNC robots, is not easy.
Primarily a matter of experience, that the operation would be made with great precision, to save the chip that contains data or is crucial for reading the rest of the media.
Chips are extremely sensitive, and one wrong step you permanently away from your data. Removing chips (chipoff) is not an amateur operation and there is no room to experiment.
We looked at our equipment and technology, as well as themselves stunned by what we use. For microsoldering (mikrolemljenje) “rework and reflow” use 16 different soldering iron and machines for heating and preheating. And each has its place, all are different. Half of them are modified, and used only for specific purposes.
A soldering and heating machines are only part of the story.
Did you know that we use over twenty (20) kinds of chemicals in processes desoldering and soldering.
– The special pastes designed for increasing or lowering the melting point
– Conductive and conductive adhesives
– Insulator pastes
– Pastes for collection or dissemination of media
– Volatile temporary binders

etc … etc …
… All this we mad in purpose of successful data recovery from all media today.