infolab spasavanje podataka prag 4

Demonstracija najnovijih alata za SSD i RAID