Nastup na Međunarodnoj Konferenciji Policija Latinske Amerike

infoLAB, 18.4.2017. – Prezentacija spašavanja podataka. Specijalisti našeg latinoameričkog laboratorija iz Bogote, su imali zapažen nastup na medjunardonoj konferenciji policija Latinske Amerike održanoj u Pereiri. Prezentirali smo tehnologije i mogućnosti uspješnog spašavanja podataka sa mobilinih uređaja, flash memorija, SSD i HDD diskova, RAID polja i servera.

Forenzika i spašavanje podataka

Policijska konferencija i spašavanje podataka

Predavanje o povratu i vraćanju podataka

Latinska Amerika - spasavanje podataka

Regionalna policijska konferencija - kako spasiti podatke

Što policija i spašavanje podataka imaju zajedničko?

Policijska Konferencija Latinske Amerike i InfoLAB

InfoLAB - Internacionalno spašavanje podataka i suradnja s policijom diljem svijeta