RAID povrat podataka: Inovacija

RAID povrat podataka: Inovacija

InfoLAB, 21.4.2015. – konstantan razvoj najnovijih tehnologija u profesionalnom vraćanju podataka zahtjeva neprekidan razvoj i ulaganje u opremu i znanje. Samo na taj način smo uspjeli osigurati svoju tržišnu poziciju i uvijek najpovoljnije cijene povrata podataka. Samo uz najnovije uređaje, koji bitno skraćuju uloženi trud i osiguravaju najbolje rezultate spašvanja podataka moguće je ponuditi i najniže cijene.
Jedan od bitnih segmenata u koji konstantno ulažemo je i RAID povrat podataka, vraćanje podataka za server, NAS, SAN i svih ostalih storage sustava spremanja podataka. Naši inženjeri poznaju sve strukture zapisa RAID polja (svi ofseti, parity-i i rotacije), i uspješno smo spašavali storage od 1 do 96 hard diskova.
Svaki RAID sustav osigurava odradjenu toleranciju na kvar jednog ili više članova RAIDa (N-1, N-2, pa čak i N-3 (gdje je N broj članova)). Što u naravi znači ako imamo RAID od 5 diskova sa N-1 redudancijom, da će RAID nesmetano funkcionirati i ako se jedan (bilo koji) disk pokvari. Ako u tom slučaju ode još jedan disk, tad je RAID potpuno nefunkcionalan. U tom slučaju, podaci su se spašavali na način da bi prvo pokušali spasiti što više podataka sa jednog od dva pokvarena hard diska i onda iste uklopili u ostatak RAIDa. Rezultati su bili različiti.
Od danas, jedna smo od pet EU firmi koje mogu spasiti veliku većinu podataka i u gornjem slučaju. Uz najnoviji hardversko softverski kompleks namjenjen isključivo za spašavanje RAID sustava imamo mogućnost spašavanja značajnog dijela podataka i ukoliko nedostaje više članova RAID polja.

Povrat podataka sa servera
Povrat podataka sa servera