Spašavanje podataka sa Flash SSD USB stick memo kartica

InfoLAB, 03.03.2014 – uz sve prisutnije (i jeftinije) SSD diskove, sve više uređaja koristi internu memorijsku pohranu podataka ili neku od varijanti memorijskih kartica. Sa stanovišta spašavanja podataka, situacija je ovdje dosta kompleksna. Svaki od medija ima svoje slabosti i probleme.
SSD diskovi, USB stickovi, telefoni, tableti uglavnom se sastoje od kontrolerskog podsklopa i jednog ili više klasičnih TSOP (ili sličnih) memorijskih chipova. Najčešći uzrok problema je loša kvaliteta komponenti ili dostignuti broj ponovnih upisivanja na memo lokaciju. Spašavanje podataka je dodatno zakomplicirano velikim brojem kontrolera, često i sa kripto algoritmima. Postoje dvije svjetski priznate tehnologije sa spašavanje podataka na chip razini. InfoLAB je jedina domaća tvrtka koja uspješno primjenjuje obe tehnologije. Budući da je tu često kod SSD diskova prisutno i do 64 chipa, koje treba odlotati, odmastiti, iščitati u serijskom čitaču i tek onda graditi konačnu strukturu zapisa procedura spašavanja podataka sa flash medija može potrajati i tjednima.

spašavanje podataka sa memo kartica
spašavanje podataka sa memo kartica

Memo kartice (micro SD, SD, CF…) obično su izvedene u monolithic tehnologiji gdje je sve definirano u jednom komadu, nema klasičnih komponenti, uređaji su mikro dimenzija i zahtjevaju posebne vještine i tehnologiju za spašavanje podataka. Znači i kontroler i memo chip sve je u jednom. Obično se odstrani površinski zaštitini sloj i sa servisnih konektora izvedu kontakti na neki poznati layout koji je dohvatljiv klasičnim čitačima, kako bi se direktno iščitao memorijski zapis. Obično je to od 5 do 25 kontakata koje treba zalemiti na površini manjoj od gumba za košulju. Što nije jednostavno i zahtjeva vrhunsku opremu i preciznost. Samim tim i dosta vremena.

Monolithic Micro SD flash spašavanje podataka
Pri korištenju flash memo uređaja pripazite na:
– 
čuvajte vaše uređaje, polomljena memo kartica ili USB stick se vrlo rijetko daju spasiti
– pazite ako flash uređaje koristite na više različitih platformi (više tipova fotoaparata, televizora, snimača), neki uređaji imaju specifične zapise i nisu kompatibilni
– pazite da slučajno ne formatirate memoriju, često te opcije nisu baš najjasnije označene
– ako su kartica, SSD, ili USB stick postali nevidljivi, ne “mučite” ih dalje, sami se ne budu popravili, ako su Vam ostali bitni podaci ogre kontaktirajte InfoLAB za podršku i pomoć