iPhone spašavanje podataka microBGA

iphone 6 iphone 7 spašavanje podataka

iphone 6, iphone 7, microBGA šabloni za zamjenu chipova u svrhu spašavanja podataka