Vraćanje podataka sa izgorenih hard diskova

InfoLAB, 6.5.2016. – Zaprimili smo dva izgorena hard diska, čiji su dijelovi bili poptuno izgoreni. Već prvim pregledom se vidjelo da su diskovi preživjeli požar. I sve što isti nosi. Znači izlaganje ekstremnim temperaturama, pa potapanje pjenom i vodom tijekom gašenja. Vraćanje podataka je izgledalo nemoguće. Nakon pregleda diskova, po otvaranju istih u čistim komorama, pristupili smo kompletnom čišćenju magnetskih ploča i ponovnom formiranju sustava za čitanje podataka koji je takodjer bio nepovratno uništen.

vraćanje podataka
Diskovi iz požara

Nakon svih provedenih operacija, uspješno smo spasili preko 95% podataka sa oba izgorena hard diska. Spašeni podaci su bili od izuzetne vrijednosti za koirsnika i gubitak istih bi bio nenadoknadiv. Vraćanje podataka u ovakvim slučajevima predstavlja veliki izazov i samo uz najsuvremeniju opremu i veliko iskustvo inženjera isto je moguće.

požar spašavanje podataka hard disk
Slučaj uspješnog spašavanja podataka iz požara

Prilikom predaje uspješno spašenih podataka korisniku saznali smo da su nakon požara koji se desio u siječnju diskovi ostali na požarištu skoro 2 mjeseca uz kišu, snijeg i led. Na slici je označena točna lokacije od kud je izvučeno računalo sa diskovima.

požar spašavanje podataka
Spašavanje podataka teški slučaj

English:

InfoLAB, 06.05.2016. – We have received two burned hard drives, whose parts were completely burned. Hard drives were in fire. So exposure to extreme temperatures, and the sinking of foam and water from fire. Restoring data seemed impossible. After reviewing discs, by opening them in cleanplace chambers, we started a complete cleaning of the magnetic plate and reestablishing the system to read the data which was also irreversibly destroyed.
After all conducted operations, we successfully recovered over 95% of the data from both burned hard drive. The recovered data were of great value for user and their loss would be irreparable. Restoring data in cases like this is a great challenge and only with the most modern equipment and extensive experience of engineers as possible.
During the presentation of recovered data to user we discover that the fire occurred in January, hard disks remain on the rubble nearly two months with rain, snow and ice. The figure marked the exact location from where hard drive were pulled out.