zfs raid spašavanje podataka

spašavanje podataka sa RAID polja