Disaster Recovery

Disaster Recovery

Disaster Recovery. “Vrijeme je novac”, to smo svi već puno puta čuli … i uistinu tako je … vrijeme ne možemo kupiti, i ne možemo ga vratiti u natrag. Kad se desi problem sa informatičkom opremom, nebitno da li je to gubitak podataka, ili nemogućnost obavljanja svakodnevnih poslova, svaki moment je bitan. U slučaju bilo kakvih problema, naš tim iskusnih inženjera i specijalista, potrudit će se da u maksimalno kratkom roku ponovo profunkcionirate, i da možete nesmetano raditi. A kad “ugasimo vatru” mi ćemo u pozadini odraditi sve što je potrebno da se takva situacija nikad više ne ponovi.

Uvijek imajte :

Disaster recovery plan – DRP