Spašavanje podataka sa NAS uređaja

NAS (network area storage) je uređaj za mrežnu pohranu podataka

spašavanje podataka sa NAS uređaja

Svi korinisci jedne lokalne mreže mogu imati pristup do dijela ili svih podataka spremljenim na NAS-u ovisno o ovlastima. Što osigurava učinkovit timski rad i diljeljenje file-ova. Imamo jednostavnije NAS uređaje sa jednim ili dva diska, do profesionalnih rješenja sa čak 64 diska. Uspješno spašavamo podatke sa svih vrsta i tipova NAS uređaja. NAS uređaji često koriste specifične sustave zapisa, a svaki proizvodjač ima svoje posebnosti. Spašavamo podatke sa NAS uređajaa: Dell, EMC, Intel, Storageworks, QNAP, Synology, LaCie, itd…

Zašto baš NAS?

Tri su glavna razloga zašto se koristi NAS:

– Mogućnost proširivanja
– Skadišni prostor se vrlo lako proširuje jednostavnim dodavanjem još jedno NAS uređaj u mrežu.
– Otporan na probleme u mreži
– NAS je prilično otporan na smetenje u računarskim mrežama. Jedan od načina rešavanja novonastalih problema u mreži je da RAID-ov režim rada NAS uređaja koji sprečava harddiskove da podlegnu pod uticaj kvarova u mreži. NAS uređaji često imaju više harddiskova koji su nanizani u logički ili RAID niz da bi se obezbedila veća redudantnost i sigurnost podataka. Time se štite podaci od eventualnih problema i kvarova u mreži.

Razmjena podataka
– Bilo da ste kućni ili poslovni korisnik, NAS uređaj omogućava brzu i laku razmjenu podataka sa ostalim PC računarima ili Laptop-ovima u mreži.

seagate_nas440