Spašavanje podataka sa RAID polja

RAID polja predstavljaju kombinaciju dva ili više hard diska (ili SSDa)

koji uz posebnu kontrolu rade skupa. Kombiniranjem diskova u RAID polja možemo ostvariti rezultate u značajno većoj brzini ili sigurnosti u odnosu na jedan hard disk. Koriste se u serverima, NAS uredjajima, storage sustavima.

spašavanje podataka raid polja

Iskoristivost diskova

N(broj diskova) – 1

– RAID 5e – isto kao i RAID 5, ali uz još jedan “spare” pričuvni disk koji se angažira u slučaju problema sa bilo kojim članom RAIDa. Minimalna konfiguracija sadržava 4 diska. Povišeni stupanj sigurnosti. Iskoristivost diskova N-2

– RAID 6 – slično kao i RAID 5, ali uz dvostruku “parity” redudanciju, tako da sustav nesmetano funkcionira uz gubitak dva člana RAID polja. Minimalna konfiguracija 4 diska. Visoki stupanj sigurnosti uz blagi gubitak performansi. Iskoristivost diskova N-2

Najčešći tipovi RAID polja:

– RAID 0 – set od dva ili više diskova gdje kontroler upisuje dio informacije na svakog člana RAIDa. Bitno veća brzina sustava, jer istovremeno iščitava sa više diskova. Slaba strana ovog tipa je ranjivost, jer bilo kakav problem na bilo kojem disku ruši cijeli sustav. Iskoristivost kapaciteta diskova 100%

– RAID 1 – kontroler istu informaciju zapisuje na dva diska istovremeno. Ukoliko se jedan disk pokvari sa drugog podatke možemo normalno iščitati. Visoka sigurnost uz gubitak kapaciteta jednog diska. Iskoristivost kapaciteta diskova 50%

– RAID 10 – kombinacija prva dva tipa, od četiri diska, brzina i sigurnost. Iskoristivost kapaciteta diskova 50%

– RAID 5 – kombinacija tri ili više diskova uz posebnu redudanciju gdje gubitak jednog člana RAID polja omogućava nesmetan nastavak rada. Optimalna iskoristivost uz brzinu.

Ponosni smo na naše rezultate spašavanja podataka (Data Recovery) sa svih tipova RAID polja, (kako RAIDova  sa hard diskovima, tako i SSD RAID poljima) uz vlastite razvijene tehnologije, za prepoznavanje strukture, ovisno o kontroleru i konfiguraciji. Spašavanje podataka sa RAID sustava je najkompleksniji dio data recovery tehnologija, a uspješno smo spašavali podatke i sa RAID polja od čak 48 diskova. Svih vrsta RAID sučelja: IDE, SATA, SCSI, mSATA, M2, FibreChannel (FC), USB Type-C.

Jedini u regiji posjedujemo najsuvremeniji uređaj za RAID spašavanje podataka PC3000 Express RAID, koji osigurava spašavanje podataka i u slučajevima kad je više članova RAID polja oštećeno.

Neki od proizvodjača RAID storage uredjaja: EMC, DELL, HP, Intel…

Praktični savjeti u slučaju nedostupnosti RAID polja

– ako uočite bilo kakav problem sa RAID poljem, kontaktirajte infoLAB za podršku i pomoć

– ako čujete bilo kakve čudne, nestandardne zvukove iz RAID polja, ugasite ga

– ne pokušavajte ponovnim restart-ima riješiti problem, neće se samo popraviti

– ne rebuildajte RAID polje i ne mjenjajte nikakve sistemske parametre kontrolera

– nikako ne vadite diskove iz RAIDa, a ako to ipak učinite zapišite točnu poziciju svakog diska

– ako su Vam bitni podaci, svkako kontaktirajte infoLAB za podršku i pomoć