Spašavanje podataka sa SAN storage-a

SAN storage predstavljaju profesionalna rješenja

SAN (Storage Area Network) – mreža za spajanje računala na spremišta podataka za sigurnu i brzu pohranu podataka sa servera ili polja servera. Svaki SAN radi u kombinaciji sa jednim ili više pripadajućih servera. Uz visoku pouzdanost, krasi ih i vrlo visoka konfigurabilnost i prilagodljivost. Najsuvremniji sustavi mogu imati i do 512 diskova u jednom SANu. Koriste se posebni diskovi sa sektorima od 520byte-a, i posebno kontrolirani sustavi zapisa. Uspješno spašavamo podatke sa svih tipova i vrsta SAN storage: EMC, Fujitsu, HP, IBM …

san storage kako spasiti podatke data recovery

SAN-ovi imaju fleksibilnost jer se nove jedinice za spremanje podataka mogu lako dodati ili oduzeti bez otvaranja poslužitelja i montiranja novog sklopovlja.