Sigurnost podataka i krizno poslovanje: Covid-19 Corona virus

Sigurnost podataka i krizno poslovanje: Covid-19 Corona virus

16.03.2020 – Sigurnost podataka i krizno poslovanje:Covid-19 virus je upotpunosti izmjenio naš život. Kako se pripremamo za novonastalu situaciju, tako trebamo razmišljati kako zaštiti i prilagoditi naše polosvanje u kriznoj situaciji. Mnoge do jučer standardne rutine, danas su potpuno nemoguće.++ više …