I Mercedes se pokvari …

InfoLAB, 16.6.2014. – Fibre channel (FC) diskovi se i danas koriste u najzahtjevnijim serverima i SAN uređajima. Radi se o ultrabrzim (15K) i izuzetno pouzdanim diskovima, namjenjnenim za najzahtjevnije zadaće. Konfigurirani kao polja diskova od 2 do 128 diskova u posebnim RAID poljima (EMC, HP, Sun, Dell…). Iako se radi o vrhunskim diskovima, i Mercedes se