Spašavanje podataka

SPAŠAVANJE PODATAKA Praktični savjeti za spašavanje podataka 1. Ne stavrati paniku (nije sve izgubljeno, spašavanje podataka  je moguće) 2. Ugasiti računalo (disk, server, NAS, telefon) (ne pogoršavati stvar) 3. Ne restartati sustav, ne pokušavati ga revitalizirati, (spriječiti dalja oštećenja) 4. Ne instalirati nikakav software (ne raditi nove greške) 5. Ne otvarati hard disk, RAID, NAS