Povrat podataka, nove tehnologije, InfoLAB

InfoLAB, 10.6.2016. – i ove godine smo učestvovali u najvećoj svjetskoj konferenciji specijalista za povrat podataka. Tehnologija se konstantno razvija i sa dolaskom novih medija prilagodjavaju se i tehnologije za uspješno vraćanje podataka.

InfoLAB, Data Recovery konferencija
Data Recovery konferencija 2016

Ove godine su prikazane interesantne thenologije koje omogućuju povrat podataka sa najnovijih modela samokriptirajućih Seagate diskova.

Seagate, vraćanje pdoataka, kriptacija
Vraćanje podataka sa novih Seagate hard diskova

U sustavima za spašavanje podataka sa FLASH medija, takodjer dosta novosti od modulacije napona napajanja chipova, do posebnih novih algoritama spašavanja.

flash, razlika napona, vraćanje pdoataka
iščitavanje flash chipa uz razliku napona

SSD diskovi i flash mediji zamjenjuju mjesto klasičnih hard diskova, i nažalost imaju svoje probleme. Koji su često izraženiji nego kod klasičnih. S toga najnovije data recovery tehnike za vraćanje podataka sa SSDa donose poseban pristup za svaki poznatiji model, i posebne tehnologije za uspješno vraćanje podataka:

SSD, povrat podataka
Detaljni prikaz povarata podataka sa SSD diskova
SSD, najnovija tehnologija, vraćanje podataka
Specijalni alati za vraćanje podataka sa SSD diskova

Virtualke su svuda oko nas. Zato su za sve poznatije formate razvijeni sustavi koji i iz oštećenih diskova i formata samog zapisa izvlače uporabljive podatke.

VHD, virtualna mašina, virtualka
Vraćanje podataka sa VHD virtualke

English

InfoLAB, 10.06..2016. – This year we participated in the world’s largest conference of data recovery specialists. Technology is constantly evolving and with the advent of new media and adapt the technology to successfully restore data.

This year were presented interesting tehnologies that enable data recovery with the latest models of selfcryptation Seagate drives.

In systems for data recovery from flash media, also plenty of news from the supply voltage modulation chips, to specific new algorithms rescue.

SSDs and flash media replace conventional hard disk space, and unfortunately have their own problems. Who are often more pronounced than in classical. Therefore, the latest data recovery techniques to restore data from the SSD ,bring a special approach to every known model, and special technology to successfully restore data.

Virtual machines are all around us. Therefore, for all major formats developed systems and from damaged disks and format of the record draw worth of data.