Spašavanje podataka sa MEMO kartica

Flash memorijske kartice, Compact Flash, SD, MicroSD, XD (engl. solid state) ili bilo koji drugi tip, danas su nezamjenjive u bilo kojem  smartphone-u,  fotoapratu, kameri, diktafonu. Kao i svi sofisticirani sklopovi, mogu se pokvariti, oštetiti, ili ih slomimo, izgore i slično. Svaka USB flash memo kartica je sastavljena od kontrolera sa pripadajućim memo čipovima. Radi