Pouzdanost diskova za pohranu podataka – statistika

hard disk

infoLAB, 29.5.2020 – pouzdanost diskova za pohranu podataka. Kao i svake godine zahvaljujući Backblaze-u i ove godine imamo uvid u stanje novijih diskova na tržištu. Što zbog sve veće potrebe za velikim kapacitetom za pohranu ovo nam daje dobar orijentir kako se diskovi većeg kapaciteta od 4 do 16 TB ponašaju i koliko se kvare u stalnom radu, naravno u ovu statistiku nisu uračunati diskovi koji su se pokvarili nekim vanjskim utjecajem npr. fizički podražaj, nestanak struje itd..

Backblaze je u test uvrstio 129.764 diska koje koristi u svoja 4 datacentra sa napomenom da su u obzir uzeti  diskovi tj. modeli diskova kojih ima minimalno 60 komada u radu. Tablica u nastavku prikazuje postotke kvarova pojedinih diskova.

Podaci su dosta zanimljivi jer pokazuju da je u prvom tromjesečju 2020. stopa kvarova bila 1,07% što su istovremeno najbolji rezultati od 2013 godine, od kada se provode statistike. Sa tim rezultatima možemo zaključiti da kako tehnologija napreduje i kako proizvođači implementiraju nove tehnologije smanjuje se mogućnost kvara diska. Bez obzira na sve veću prisutnost SSD-a na tržištu, klasični hard diskovi se i dalje razvijaju. I trenutno vidimo stanje da bez obzira koliko se kapacitet povećava, nema proporcionalnog rasta kvarova, jednostavno neki modeli diskova su bolji. Ali opet imamo primjer da Toshiba od 4TB još uvijek se drži (preko godinu dana) u vrhu po najmanjem broju kvarova. Preporuka naravno ako postoji mogućnost kupite disk koji ima veću pouzdanost za malu razliku u cijeni.

Kompletan izvještaj koji se koristi za stvaranje ove statistike dostupan je na web stranici Backblaze-a.

Ali napomena naravno kao i uvijek bez obzira koliko smatrali da su diskovi pouzdani i imaju realno mali postotak kvarova, nažalost pouzdanog medija nema. Jedini način zaštite je da uvijek radite kopiju podataka na barem još jedan fizički disk koji budete čuvali u „offline“ modu tj. u ladici.

U slučaju gubitka podataka prestankom rada diska ili su podaci pobrisani, spašavanje podataka ostaje jedina opcija. Mi smo vrhunski tim stručnjaka, inženjera sa preko 25 godina iskustva.

Obratite nam se sa povjerenjem.