RAID spašavanje podataka

infoLAB, 28.11.2016. (Raid Spašavanje Podataka) – proteklog tjedna naši stručnjaci su prisustvovali školovanju u Pragu, gdje je svjetski lider  RAID spašavanja podataka održao specijalistički seminar. Prezentirana su i prikazana najnovija dostignuća i održana ekspertna radionica sa 32 realna slučaja RAID/NAS spašavanja podataka. Među 12 pozvanih tvrtki bio je i infoLAB, jedini iz regije. Većina današnjih servera (HP, Dell), NAS(Intel, Qnap, Synology…), SAN(EMC,IBM…) ili storage uređaja koristi neki tip RAID polja. Od 2 pa čak do 250 hard ili SSD diskova. RAID polja osiguravaju brzinu i pouzdanost, te štite podatke od kvara jedne ili više komponenti.

spašavanje podataka RAID

No, ipak kvarovi su mogući. Vanjski uzroci, ljudska greška, tehnički kvar… sve to nas može dovesti do gubitka dragocijenih podataka i nemogućnosti poslovanja.
U slučaju bilo kakvih problema sa serverom, NAS, SAN ili storage uređajima kontaktirajte naše stručnjnake. Uz najsuvremenije svjetske tehnologije spašavanje podataka je često moguće i sa čak rekonfiguriranih RAID polja, prepisanih RAID polja, pobrisanih, RAID polja sa pokvarnim članovima niza.

Spašavanje RAID Podataka
Uspješno spašavamo podatka sa svih tipova:
– RAID 0
– RAID JBOD
– RAID 1
– RAID 10
– RAID 1E
– RAID 1EA
– RAID XOR (RAID4)
– RAID Special XOR
– RAID 5
– RAID 5 Delay
– RAID 5 HotSpare
– RAID 5EE
– RAID RS (Code Blocks)
– RAID 6
– RAID 6 NonStandard
– RAID 01
– RAID 51
– RAID 61
– RAID 50
– RAID 60
(neki od navedenih tipova se koriste samo za SSD) svih fizičkih i virtulanih konfiguracija. Standardnih (IDE, SATA, SAS, mSAS, FC, SCSI) i nestandardnih (sve virtualke, sector 520 itd…)

I gotovo svih datotečnih sustava:
– FAT
– exFAT
– NTFS
– HFS+
– EXT 2/3/4
– XFS
– Raiser FS
– BtrFS
– VMFS
– UFS 1, 2
– ZFS
– Android

Jedini certificirani laboratorij za RAID spašavanja podataka.