RAID spašavanje podataka

infoLAB, 28.11.2016. (Raid Spašavanje Podataka) – proteklog tjedna naši stručnjaci su prisustvovali školovanju u Pragu, gdje je svjetski lider  RAID spašavanja podataka održao specijalistički seminar. Prezentirana su i prikazana najnovija dostignuća i održana ekspertna radionica sa 32 realna slučaja RAID/NAS spašavanja podataka. Među 12 pozvanih tvrtki bio je i infoLAB, jedini iz regije. Većina današnjih

AS/400 spašavanje podataka

InfoLAB, 13.8.2014. – AS/400 stari profesionalni sustav od IBMa, koji korjene vuče još od 1988godine, i preživio je uz mnoge dorade do današnjih dana. Dosta ih je i danas u operativnoj uporabi. Budući da sustav ima vrlo specifične postavke, kako RAID polja tako i samih diskova, čitanje i spašavanje podataka sa istih je bio veliki izazov.

I Mercedes se pokvari …

InfoLAB, 16.6.2014. – Fibre channel (FC) diskovi se i danas koriste u najzahtjevnijim serverima i SAN uređajima. Radi se o ultrabrzim (15K) i izuzetno pouzdanim diskovima, namjenjnenim za najzahtjevnije zadaće. Konfigurirani kao polja diskova od 2 do 128 diskova u posebnim RAID poljima (EMC, HP, Sun, Dell…). Iako se radi o vrhunskim diskovima, i Mercedes se